Contact

 

 

PENTRU PACHETE TURISTICE IN DELTA DUNARII ACCESATI ACEST LINK

www.fiiactiv.ro este un site al Asociatiei Explorer – Filiala TulceaSigla Explorer

Comuna Somova Judetul Tulcea

Sentinţa civilă nr. 1181/327/2012 a Tribunalului Tulcea                             

Codul fiscal nr. 29917673 

Cont RO21.RNCB.0256.1455.9512.0001.deschis la BCR Tulcea